Subscribe to RSS - Velenje
Velenje. Med leti 1928 in 1947.
Velenje. Med leti 1928 in 1947.
Grad Turn pri Velenju. Med leti 1928 in 1947.
Velenje. Med leti 1928 in 1947.
Šalek pri Velenju. Med leti 1928 in 1947.
Šalek pri Velenju. Med leti 1928 in 1947.
Velenje. Med leti 1928 in 1947.
Velenje. Med leti 1928 in 1947.
Velenje. Na razglednici elektrarna. Med leti 1928 in 1947.
Velenje. Med leti 1928 in 1947.
Velenje. Na razglednici grad. Med leti 1928 in 1947.
Velenje. Med leti 1928 in 1947.
Šalek pri Velenju. Med leti 1928 in 1947.
Šalek pri Velenju. Med leti 1928 in 1947.
Podzemska jama Huda luknja. Med leti 1928 in 1947.
Podzemska jama Huda luknja, slap. Med leti 1928 in 1947.
01.11.1974
630:LJU;F-0001588/I
Kozolec s križem na poti v Velenje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.