Subscribe to RSS - Cerovec Stanka Vraza
Znamenje v Cerovcih nad Vrazovo domačijo. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Püta", Kumer Alojz, Cerovec št. 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
Pogled na Jeruzalem iz Cerovca. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Štala" (hlevi) za svinje in stranišče, Cerovec 32. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
Klopotec, Cerovec. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Nosači brent zarezujejo prinešene brente na rovaš, Cerovec - državno posestvo. Teren 29 -...
Nosač z greblico za poravnavo grozdja na prikolici traktorja, Cerovec (trgatev na državnem posestvu...
Cerovec, bratev. Delovna noša. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Lakonca", Kumer Alojz, Cerovec št. 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
"Križpotje" (Veličane - Radomerščak - Cerovec - Žerovinci). Teren 29 - Jeruzalemske...
Cerovec, bratev. Delovna noša, Donej Rozalija iz Polencov 31, pošta Polenšak. Teren 29 -...
Cerovec, bratev. Delovna noša. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Štala" (hlevi) za svinje in stranišče, Cerovec 32. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
Vrazova kapelica - notranjščina, Cerovec. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Nosači brent zarezujejo prinešene brente na rovaš, Cerovec - državno posestvo. Teren 29 -...
Koš, Cerovec št. 8, Polak Jože. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Tukač" pri Kosu, od peške preše, Cerovec, pri Novakovih. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice...
Cerovec, bratev. Delovna noša. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Kožühanje karüze" (ličkanje koruze), Kumer Ivanka, Cerovec 21. Teren 29 - Jeruzalemske...
"Štala" (hlevi) za svinje in stranišče, Cerovec 32. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
Cerovec 32, Lesjak Peter (nekoč hiša malega želarja). Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Cerovec, bratev. Delovna noša. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Lakonca", Kumer Alojz, Cerovec št. 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
Vrček za vino, Cerovec 8, Polak Jože. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Štala" (hlevi) za svinje in stranišče, v ozadju je kopa sena. Cerovec 32. Teren 29 -...
Cerovec, bratev. Delovna noša. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Nosači brent zarezujejo prinešene brente na rovaš (slikan je rovaš z zarezami), Cerovec - državno...
Koš, Cerovec 27. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Znamenje v Cerovcih nad Vrazovo domačijo. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Kociprova hiša - nekoč viničarija križevske cerkve, Cerovec. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Nosači brent zarezujejo prinešene brente na rovaš, Cerovec - državno posestvo. Teren 29 -...
Vrazova kapelica, Cerovec. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Klopotec, Cerovec. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Mlaka in lesena "vedrica" za zajemanje vode za živino, Cerovec. Teren 29 - Jeruzalemske...
"Püta", Kumer Alojz, Cerovec št. 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
Cerovec 32, Lesjak Peter si je poleg stare hiše (desno) sezidal novo (levo). Teren 29 -...
Sušenje sodov, Cerovec 26. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Püta", Kumer Alojz, Cerovec št. 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
Znamenje v Cerovcih nad Vrazovo domačijo. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Žehtar", Kumer Alojz, Cerovec 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
Sušenje sodov, Cerovec 26. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Lakonca", Kumer Alojz, Cerovec št. 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
Ročka za vodo (najbrž delo lončarja Štefana Gelenka iz Veličan), Kumer Alojz, Cerovec 19. Teren 29...