Subscribe to RSS - Bočna
Bočna. Med leti 1928 in 1947.
Bočna. Med leti 1928 in 1947.
Bočna. Na razglednici Trgovina M. Žmavc. Med leti 1928 in 1947.
Bočna. Med leti 1928 in 1947.
01.07.1974
630:LJU;F-0001565/I
Gostilničar Frizelj, Bočna, p. Šmartno ob Dreti. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1974
630:LJU;F-0001566/I
Gostilna Frizelj v Bočni, p. Šmartno ob Dreti. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1974
630:LJU;F-0001567/I
Predelana gostilna Frizelj v Bočni, p. Šmartno ob Dreti. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.