Subscribe to RSS - Radmirje
Radmirje v Savinjski dolini. Med leti 1928 in 1947.
01.12.1972
630:LJU;F-0001484/I
Kašča "pri Kosi", Radmirje 19. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.12.1972
630:LJU;F-0001483/I
Kašča "pri Kosi", Radmirje 19. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.12.1972
630:LJU;F-0001482/I
Radmirje št. 19 (pri Kosi), zadnja hiša z ognjiščem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001481/I
Radmirje št. 19 (pri Kosi), zadnja hiša z ognjiščem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001480/I
Radmirje št. 18. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001479/I
Kozolec toplar, Radmirje 18. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001478/I
Radmirje št. 17. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001477/I
Stara lesena kašča, Radmirje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001476/I
Stara lesena kašča, Radmirje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001475/I
Stara lesena kašča, Radmirje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001474/I
80- letna Angela Kranjc, Radmirje 5. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001473/I
Angela Kranjc, Radmirje 5, delavska hišica, zgrajena leta 1923. Veža, kuhinja, hiša, kamra. Teren I...
F0001540
Radmirje, Šoštanj. V ozadju cerkev in hiše.