Subscribe to RSS - Robanov kot
01.10.1954
630:LJU;F-0000163/I
"Ral" (ralo), Robanov kot 31, "Račnik", Franc Žagar. Teren I - Koroška,...
01.11.1956
630:LJU;F-0000398/I
Papež sv. Gregor, freska na hiši, Robanov kot 29 pri Solčavi, pri Bevšek. Teren I - Koroška,...
01.11.1956
630:LJU;F-0000397/I
Zadnja večerja, freska na hiši, Robanov kot 29 pri Solčavi, pri Bevšek. Teren I - Koroška,...
01.11.1956
630:LJU;F-0000396/I
Freska (sv. Neža) na hiši, Robanov kot 29 pri Solčavi, pri Bevšek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.11.1956
630:LJU;F-0000395/I
Freska na kmečki hiši, Robanov kot 29 pri Solčavi, pri Bevšek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.11.1956
630:LJU;F-0000394/I
Freska na steni gospodarske zgradbe Robanov kot 29 pri Solčavi, pri Bevšek. Teren I - Koroška,...
01.11.1956
630:LJU;F-0000393/I
"Križ", znamenje v Robanovem kotu ob glavni cesti pri gospodarski zgradbi kmeta Belšaka...
01.10.1954
630:LJU;F-0000167/I
"Rezau?nca", Robanov kot 31, "Račnik", Franc Žagar. Teren I - Koroška,...
01.10.1954
630:LJU;F-0000166/I
"Ral" (ralo) od spodaj (podplat s peto), Robanov kot 31, "Račnik", Franc Žagar...
01.10.1954
630:LJU;F-0000165/I
"Raunik" rala, Robanov kot 31, "Račnik", Franc Žagar. Teren I - Koroška,...
01.10.1954
630:LJU;F-0000164/I
"Ral" (ralo) z vozičem, Robanov kot 31, "Račnik", Franc Žagar. Teren I -...
01.11.1956
630:LJU;F-0000399/I
Detajl freske na hiši, sv. Florjan, Robanov kot 29 pri Solčavi, pri Bevšek. Teren I - Koroška,...