Subscribe to RSS - Krško
Krško. Med leti 1928 in 1947.
F0003763
V "hiši". Fotografirano v okolici Krškega...
F0003679
Portret moškega v pražnji noši. Foto: Joh. Arzenšek, Krško.
F0003673
Vsakdanja moška noša. Foto: Joh. Arzenšek, Krško.
F0003670
Portret moškega v pražnji noši. Foto: Johann Arzenšek, Krško.
Krško. Med leti 1928 in 1947.
Krško. Med leti 1928 in 1947.
Krško. Med leti 1928 in 1947.
Krško. Med leti 1928 in 1947.
Krško. Med leti 1928 in 1947.
Krško. Med leti 1928 in 1947.
Krško. Na razglednici graščini Rajhenburg pri Krškem. Med leti 1928 in 1947.
Krško. Med leti 1928 in 1947.
F0040174
Moški portret. Foto: Johann Arzensek, Krško (Gurkfeld).