Subscribe to RSS - Kunšperk
1.8.1977
Pri Meletu, Anton Juričko, Kunšperk 3 (še ognjišče), hiša z letnico 1831. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kozolec v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletovi svinjaki, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled od Sv. Križa na dolino Sotle. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Stara in nova hiša v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Hiša, zidana, z letnico 1802, Kramar, Kunšperk 17. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova črna kuhinja, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Spodnja dvoriščna stran Meletove hiše, Anton Juričko, Kunšperk 3, pri Meletu, hiša z letnico 1831-...
1.4.1977
Meletova domačija, Juričko Anton, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Stara in nova hiša, Ivan Babič, Kunšperk 26. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Kapelica v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova "štala" (hlev) v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.8.1977
Meletov toplar, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova in stara hiša v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Meletovi svinjaki, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Znamenje v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova "črna kuhinja"- Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.4.1977
Stara lesena hiša, Jože Kravarič, Kunšperk 14. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Pod Meletovim kozolcem (Anton Juričko, Kunšperk 3). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Vhod v hišo (Anton Juričko, Kunšperk 3). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Volovska vprega (levo vinogradi ob poti na Ples). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kunšperka na hrvaško stran. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Meletova gospodinja (Juričko, Kunšperk 3) pri vaškem vodnjaku v Kunšperku. Teren 32- Posotelje,...
1.4.1977
Motiv iz Kunšperka. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Hiša, zidana, z letnico 1802, Kunšperk 17. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kunšperk (pod hribom zadaj). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Stara lesena hiša, Ivan Babič, Kunšperk 26. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova "štala" (hlev) v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.8.1977
Meletova štala in del kozolca, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova kuhinja, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
V Meletovi "hiši", Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.8.1977
Pogled od Sv. Križa proti Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Traktor na poti iz Kunšperka. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Klet pri Geršak Jožetu, Kunšperk št. 1. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Stara lesena hiša (desno del nove), Ivan Babič, Kunšperk 26. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Stara lesena hiša (zadnja sled dimnice), Jožef Kravarič, Kunšperk 14. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kozolec- toplar, pri Meletu, Anton Juričko, Kunšperk 3 (še ognjišče), hiša z letnico 1831. Teren 32...
1.4.1977
Nova "štala" (hlev) v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.4.1977
Vrata v klet v hiši (let. 1831) Antona Juričko (pri Meletu), zadnja stran, Kunšperk 3. Teren 32-...
1.4.1977
Zadnja stran hiše in preša pred kletjo, pri Meletu. Anton Juričko, Kunšperk 3 (hiša z letnico 1831...
1.4.1977
Znamenje v Kunšperku (nasproti hiše št. 2); izdelal ga je domačin, rojen v hiši št. 2, rojen okoli...
39. d = 128,5 cm / v sred. dela = 8 cm; v ovrat. = 11 cm / g = 7,5 cm // v do vrha notr. ovrat. = 4...
1.8.1977
Meletova hiša, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Oranje, Kunšperk. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova hiša, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kunšperka na hrvaško stran. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kunšperka na hrvaško stran. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova kuhinja, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Vrata v klet v hiši Antona Juričko (pri Meletu), Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
"Štala"(hlev) pri Jože Geršak, Kunšperk 1. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.4.1977
Znamenje v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova hiša z zadnje strani, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Svinjaki, Kunšperk št. 1, Geršak Jože. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Del "hiše"- vhod v "štiblc", Anton Juričko, Kunšperk 3, pri Meletu. Teren 32-...
1.8.1977
Meletova štala (hlev), Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Orači v Kunšperku (zadaj hrvaška stran). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Zadnja stran hiše in preša pred kletjo, pri Meletu. Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje...
1.8.1977
Dolina Sotle (desno pod hribom Kunšperk). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Stara zidana štala, pri Meletu, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova hiša, Anton Juričko, Kunšperk 3, pri Meletu, hiša z letnico 1831- v hiši je še ognjišče...
1.4.1977
Meletova gospodinja (Juričko, Kunšperk 3) pri vaškem vodnjaku v Kunšperku. Teren 32- Posotelje,...
1.8.1977
Meletova črna kuhinja, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Pod Meletovim kozolcem (Anton Juričko, Kunšperk 3). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kunšperka proti Hrvaški. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Klet pri Geršak Jožetu, Kunšperk št. 1. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Vhodna vrata, Kunšperk 2. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Javeršek Ivan, rojen 1901 (Titov bratranec) s košem gre po listje. Pri Meletovi štali, Kunšperk 3...
1.4.1977
Vaški vodnjak, Kunšperk. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Meletova gospodinja pri vaškem vodnjaku v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Znamenje v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova "štala" (hlev) v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.4.1977
Nova in stara hiša v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Hiša, zidana, z letnico 1802, Kunšperk 17. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Orači, Kunšperk. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova hiša v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Znamenje v Kunšperku, zadaj Hrvaško Zagorje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Svinjaki, zadaj štala (hlev). Geršak Jože, Kunšperk 1. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Hiša, zidana, z letnico 1802, Kunšperk 17. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Meletova štala, Juričko Anton, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Meletov kozolec in hiša, Kunšperk 3 (Juričko Anton). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova hiša, Anton Juričko, Kunšperk 3, pri Meletu, hiša z letnico 1831- v hiši je še ognjišče...
1.4.1977
Meletov kozolec, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kunšperka na hrvaško stran. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kunšperka proti Kumrovcu. Teren 32- Posotelje, 1977.