Subscribe to RSS - Škedenj
29.10.1923
SEM;F-0001491
Hiša, Škedenj št. 9, pri Šrangarju, last Jurij Zidanšek, okolica Konjic, obč. Tolsti vrh. Hiša...
29.10.1923
SEM;F-0001538
Hiša, Škedenj št. 5, Tolsti vrh, pri Macuhu, last Jakob Leber.
29.10.1923
SEM;F-0004036
Jurij zidanšek ob preši (Šrangarjeva preša), postavljena leta 1866, last Jurij Zidanšek, Škedenj 9...