Subscribe to RSS - Sveta Trojica v Slovenskih Goricah

Sveta Trojica v Slovenskih Goricah

Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Med leti 1928 in 1947.
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Med leti 1928 in 1947.
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Med leti 1928 in 1947.
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Na razglednici notranjščina cerkve. Med leti 1928 in 1947.
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Med leti 1928 in 1947.
Deli