Subscribe to RSS - Luče
Luče ob Savinji. Med leti 1928 in 1947.
01.02.1955
630:LJU;F-0000302/I
Kašta (kašča) pri Kosmaču, Luče 9 (Konjski vrh). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.02.1955
630:LJU;F-0000303/I
Ralo, Luče 9 (Konjski vrh), pri Kosmaču. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.02.1955
630:LJU;F-0000304/I
Ralo, Luče 9 (Konjski vrh), pri Kosmaču. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.