Subscribe to RSS - Križevci pri Ljutomeru
Zadnja stara, ob njej že nova hiša v Križevcih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
Križ v Križevcih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
Križ v Križevcih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
Zadnja stara, ob njej že nova hiša v Križevcih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
Križ v Križevcih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
Zadnja stara, ob njej že nova hiša v Križevcih. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973...
630:LJU;F-0001068/I
Križevci, frizura, S. Novak. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.