Subscribe to RSS - Peč

Slovenski etnografski muzej

Peč

1.1.1960
Peč z mudlami. Lastnik Anton Turk - pri Ajdovcu, Rašica 27.
15.8.1962
Na pol podrta peč v stari mežnariji. Viševek pri Ložu.
Ostanek podrte hiše na Vrhu (odprtina za v peč). Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.1.1956
Peč v zapuščeni hiši v Jablanici.
1.8.1956
Peč (hrvaška) v stari leseni hiši, sedaj rabljeni kot hram, last nekega Hrvata, Jablance. Teren 13...
1.1.1956
Peč, Franc Jurešič, pri Opičevih, Oštrc 11.
1.6.1970
Peč v Polenčevi bajti, Puštal 74. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Podkoren pri Sajovcu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Peč s čelešnikom pri Primožku (Odar Janez), Stara Fužina št.29. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska...
1.1.1970
Peč pri Tonet, Jenko Jože, Pungart 12 pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Peč s čelešnikom pri Primožku (Odar Janez), Stara Fužina št.29. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska...
1.6.1970
Peč pri Žirovc. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Peč v Škrjančevi hiši. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Pri peči sedijo in gledajo TV (na mizi v nasprotnem kotu). Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970...
1.6.1970
Peč v Polenčevi bajti, Puštal 74. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.8.1962
Pečnica z letnico 1822, najdena na podstrehi pri Blaževih, Viševek 41, Pečnica sedaj last EM...
15.8.1962
Ognjišče za krušno peč. Stara mežnarija - Viševek pri Ložu.
1.1.1960
Peč s kahlami (a, b vzorci). Lastnik Janez Hiti - pri Jurčku, Strletje 3.
1.1.1960
Peč s kahlami - vzorci. Lastnik Janez Hiti - pri Jurčku, Strletje 3.
1.1.1960
Peč s kahlami - vzorci. Lastnik Janez Hiti - pri Jurčku, Strletje 3.
1.6.1964
Peč v hiši, pri Jakopščetovih v "hiši", Male Lipljene 26. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Peč v Grezetovi podrti hiši, desno zapeček, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Peč v Grezetovi podrti hiši, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
Kotova mati, Vodice 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Na pol podrta peč v Grezetovi hiši, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.1.1966
Peč. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
14.7.1963
Ognjišče - peč, skica, Brezen 55.
14.7.1963
Peč, skica z merami.
14.7.1963
Peč, skica, Spodnji Dolič 79, pri Lampretovih, Leopold Odar.
1.7.1963
Peč pri Pobrezniku, Vidmar Marija, Skomarje 7. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
15.8.1962
Pečnica (odkupljena za muzej).
1.1.1970
Podkoren pri Sajovcu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Španova hiša, Suha pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
SEM;F-0003758
Pogled v interier domače hiše Veselove matere v Brezjah ob Slomu št. 21.
SEM;F-0003770
Del sobe ("hiše"). V ozadju peč, ženska prede na kolovrat...
25.08.1920
SEM;F-0004556
Kmečka hiša v Pribanjcih h. št. 39, gdč. Katica Prokšeljeva in Bara.
SEM;F-0004559
Del sobe ("hiše"). V ozadju peč, ženska prede na kolovrat, moški s sekiro seka desko,...
21.08.1927
SEM;N-0000248/a
Peč v "hiši"...
21.08.1927
SEM;N-0000248
Peč v "hiši"...
SEM;N-0001813/a
Del sobe ("hiše"). V ozadju peč, ženska prede na kolovrat...
25.08.1920
SEM;N-0002109/a
Kmečka hiša v Pribanjcih h. št. 39, gdč. Katica Prokšeljeva in Bara.
06.06.1927
SEM;N-0002248/a
Del sobe ("hiše"), peč s klopmi...
01.01.1969
630:LJU;F-0001428/I
Peč v Ciglarjevi hiši. Brezje 31, pri Mokricah. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
F0000812
Gorenjka pred kmečko pečjo. Kmečka noša na prelomu v 20. stoletje vplivana od meščanske.
Lončena peč.
SEM;F-0003756
Družina pri jedi. V ozadju peč v "hiši"...
06.06.1927
SEM;F-0003751
Del sobe ("hiše"), peč s klopmi...
1.1.1970
Dol pri Medvodah št. 5. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Bodovlje pri Škofji Loki (po domače pri Žirovcu). Peč v hiši. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (...
1.1.1970
"Novi kot" v hiši pri Tonet, Jenko Jože, Pungart 12 pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska...
4.10.1965
Podrta peč v zrušeni hiši sredi vasi (poleg Pečarič), Drašiči. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina...
28.8.1959
Peč (na železnih vratcih letnica 1887), Vojsko 72, pri Petru, Peter Kogej.
28.8.1959
Peč v hiši, Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Stanislav Rupnik.
1.8.1959
Stara peč iz "kahel", "Za Humom", Erjavec Julija, Vojsko 59. Teren 16- Črni Vrh...
1.1.1971
Peč v prékleti, Tešanovci 73. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
Bistrica ob Sotli 47, velika hiša. Teren 32- Posotelje, 1977.
28.8.1958
Ognjišče pri Edvardu Miški, u velbu.
28.8.1958
Pleh (vratca) za peč. Lastnik Jože Raspor, pri Rasporovih, Vrhpolje 74.
6.5.1976
Značilna notranja oprema starih idrijskih hiš. Pri Burnikovih, "na Pstat", Spodnja Idrija...
16.01.1914
SEM;F-0003746
Pogled v interier domače hiše Veselove matere v Brezjah ob Slomu št. 21.
SEM;F-0003750
Pogled v "hišo". V ozadju peč. Moški kadi pipo. Ženska prede na kolovrat...
1.1.1949
Peč pri Makli. Lastnik Anton Radel, Kožljevec 1.
3.8.1951
Peč. Sužid 14.
3.8.1951
Pečnica (kahla). Lastnik Franc Kenda - pri Lovrenčič, Sužid 10.
31.7.1952
Peč s kukom. Trenta 57.
31.7.1952
Peč s kukom. Trenta 82, pri Gamzovcu.
"Petnjak" (pečnica). Lastnik Leopold Zupančič, Vrh 18...
15.9.1952
Model kahle za peč. Lastnik Ignac Škoda, Ledeča vas 16.
15.9.1952
"Kahle" za peč. Lastnik Janez Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.9.1952
Model kahle za peč. Lastnik Franc Škoda, Gornja Prekopa 10.
15.9.1952
"Kahla" za peč. Lastnik Janez Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.9.1952
Peč z "z?pečkoma". Lastnik Janez Črtalič, Groblje 5...
15.9.1952
Pečnica - tloris. Lastnik Stanko Pungerčar, Gruča 6.
15.9.1952
Pečnica - tloris. Lastnik Janez Lešnjak - pri Fičetu, Groblje 36.
15.9.1952
"Kahle" za peč. Lastnik Janez Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.9.1952
Peč z zapečkoma. Lastnik Franc Luzar, Dolenja Stara vas 17.
3.8.1951
Peč z "miklico" (okence). Sužid 10...
3.8.1951
Peč v izbi. Kred 32.
Peč pri Vovki. Lastnica Frančiška Zupančič, Mali Vrh 3.
15.9.1949
Peč na prostem, Ankaran. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
1.7.1949
Krušna peč. Kolombini.
15.9.1949
Pogled na peč za peko kruha, Prade 8. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Krušna peč, Dvori 116 (pekli kruh za Trst). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-...
1.1.1950
Pečnica (l. 1835) in peč. Lastnik Matevž Križman - pri Lavrihu, Artiža vas 11.
Pečnica (detajl). Šentvid pri Stični.
1.1.1950
Pečnica (l. 1835) in peč. Lastnik pri Birsli, Artiža vas.
Peč s klopjo. Dob 11.
1.1.1950
Pečnica. Podboršt 16.
1.1.1950
Pečnica (modu in sims). Grm 5.
3.8.1951
Peč v hiši. Breginj 46.
3.8.1951
Detajl izbe s pečjo. Sužid 10.
3.8.1951
"Kahla" (pečnica). Lastnik pri Kavc, Zgornja Borjana 90...
31.8.1955
Peč, Povžane 10, pri Zajčevih, Počkaj Jože.
31.8.1955
Ognjišče, peč za kruh, Podgrad 25, pri Tutli, Lipold Milan.
28.8.1957
Peč v stari hiši ("v ta zadj?m konc"), pri Štupčovih, Vrh 5, Franc Zaletel...
28.8.1957
Peč, Reber 21, pri Plauč?h, Uršič Terezija.
28.8.1957
Valar za k peči, pri Šroklevih, Klečet 17, Ivana Rutar.
1.8.1957
Peč, pri Lukač, Martin Rajel, Gradenc 22. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Podrta peč v zapuščeni hiši v Valični vasi. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Detajl peči (mod?nca pri stari peči), pri Štupčov?h, Vrh 5, Franc Zaletel.
1.8.1957
Omelo, lopar za pobiranje pepela iz peči, štokou?nk, burkle in grebla. Angela Zupančič, pri Matičku...
1.8.1957
Peč (stara čez 100 let), Janez Majer, Dolnji Križ 7. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Podstavek "svečjeka" pri peči. Stoji na posebnem lesenem delu, ki je izrezan v tla v...
30.10.1951
Pečnice ("kahle"), naredil pečar in lončar Koštamaj iz Rakovnika 1894. Lastnik Franc...
30.10.1951
"Rante" nad pečjo. Lastnik Alojz Tratar, Gorenja vas 1...
30.10.1951
Peč z zapečkom. Lastnik Alojz Tratar, Gorenja vas 1.
Ornament na "kahli" (pečnici) stare peči. Lastnik Jože Urana - pri Urbičevih, Draga pri...
Peč v kotu in ura za vrati v hiši. Lastnik Jože Urana - pri Urbičevih, Draga pri Šentrupertu 6.
"Lesena peč", t.j. peč z lesenim opažem in ležiščem nazivajo "zmirjena peč". Iz...
Peč. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 496 (Šušteršičeva fototeka)...
31.8.1955
Peč, Rjavče 11.
1.8.1955
Interier hiše (peč, zraven klop "zbar?nca), pri Slamovih, Jože Slama, Kovčice 18. Teren 12-...
31.8.1954
"Podouənca" - (pečnica). Gor. Jazne 26, Čeferin Franc, na Danikovš...
31.8.1954
"Podouənca" - (pečnica). Gor. Jazne 26, Čeferin Franc, na Danikovš...
30.7.1954
Stara okrogla peč pri Munih Blažu. Zakraj 2. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Peč. Cerkno.
31.8.1954
Peč. Jazne 26.
30.7.1954
Peč v podrti hiši na Šentviški Gori. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
"Podouənca" - (pečnica). Gor. Jazne 26, Čeferin Franc, na Danikovš...
31.8.1954
"Podouənca" - (pečnica). Gor. Jazne 26, Čeferin Franc, na Danikovš...
31.8.1954
Stara peč. Zakraj 2.
31.8.1954
Peč z omaro in leseno klopjo. Dolenja Trebuša 35.
1.1.1948
Peč. Lastnica Marija Jeršin, pri Žerinu, Št. Jurij 11.
1.8.1948
Notranjščina hiše, Vrbičje 12. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1960
Peč v štiblcu. Lastnik Jože Žnidaršič - pri Jakopov?h, Medvedjek 3.