Subscribe to RSS - Bizeljsko
1.8.1977
Del kovačnice Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bizeljsko. Na razglednici trgovina Alojza Kocijana. Med leti 1928 in 1947.
Bizeljsko. Med leti 1928 in 1947.
Bizeljsko. Med leti 1928 in 1947.
1.8.1977
Del kovačnice Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80, zgoraj specialne klešče za razna kovaška opravila...
1.8.1977
Kovačnica, Jože Berkovič, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kolekcija specialnih kladiv za razna kovaška opravila, kovačnica Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80...
1.8.1977
Kovaški meh v kovačnici Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kovačnica, Jože Berkovič, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kovačnica Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Del kovačnice Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Del kovačnice Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bizeljsko. Na razglednici Podružnica Alojz Kocijan, špecerija in manufaktura. Med leti 1928 in 1947.