Subscribe to RSS - Stopče
30.09.1923
SEM;F-0001462
Pogled na Šipkov kozolec, Ribčev hlev in hišo, Podbreški kozolec in hlev (na Klancu).
30.09.1923
SEM;F-0001535
Hiša, Stopče 11, pri Pisancu, last Gajšek Martin. Hiša postavljena leta 1799.
07.10.1923
SEM;F-0005192
Cerkvica Sv. Ahacija v Stopčah.
30.09.1923
SEM;F-0005371
Mlakarjev (Ančnikov) križ na polju, ki je bil leta 1913 prenešen iz Brezovja v Stopče. Lastnik...
07.10.1923
SEM;N-0002372/a
Cerkvica Sv. Ahacija v Stopčah.