Subscribe to RSS - Kokarje
Kokarje. Na razglednici Gostilna Ježovnik. Med leti 1928 in 1947.
01.07.1974
630:LJU;F-0001550/I
Gostilna Hren v Kokarjih. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1974
630:LJU;F-0001551/I
Gostilna Hren v Kokarjih, p. Šmartno ob Dreti. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1974
630:LJU;F-0001552/I
Gostilna in prenočišča Jožica Hren v Kokarjih. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1974
630:LJU;F-0001553/I
Gostilna in prenočišča Jožica Hren v Kokarjih. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1974
630:LJU;F-0001554/I
Gostilničarka Hrenova v gostilni v Kokarjih, p. Nazarje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.