Subscribe to RSS - Slovenske Konjice
Slovenske Konjice. Med leti 1928 in 1947.
Slovenske Konjice. Med leti 1928 in 1947.
Slovenske Konjice. Med leti 1928 in 1947.
Slovenske Konjice. Med leti 1928 in 1947.
Slovenske Konjice. Na razglednici Glavni trg. Med leti 1928 in 1947.
28.10.1923
SEM;F-0005379
Znamenje na vrtu ob cesti pri hiši št. 117 v Konjicah.
01.01.1964
630:LJU;F-0001099/I
Razstava Južno Pohorje v Slovenskih Konjicah. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1964
630:LJU;F-0001100/I
Razstava Južno Pohorje v Slovenskih Konjicah. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001414/I
Sitar Alojz, suhorobar iz Ptuja (priseljen iz Ribnice) na sejmu v Slovenskih Konjicah. Teren I -...