Subscribe to RSS - Veličane
1.10.1972
Delovna noša "Zadravec", Veličane (Jeruzalem). Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
13.10.1972
"Vila"- nadzidana leta 1913 - spodaj stanovanje za viničarja, zgoraj za "gospoda...
1.10.1972
"Pütarji" (trgači) v Tomažičevem vinogradu, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 -...
1.10.1972
Pranje soda, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
"Novina" v vinogradu, Fistrovič Jože, Veličane št. 57. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
1.10.1972
"Brotva" (trgatev) v Tomažičevem vinogradu, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 -...
13.10.1972
Viničarija (še danes), last želarja Hanzel Ignaca, Veličane 56. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
1.10.1972
"Južino" nesejo v gorice, Fistrovič Jože, Veličane 57. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
1.10.1972
Tomažič Neža, Veličane 9, iz vinograda z vozovi k preši. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.1.1972
Kapelica, Veličane, pod hišno št. 8. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Voz s kadmi grozdja pelje k preši, na fotografiji Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.10.1972
Tomažič Neža, Veličane št. 9, pelje grozdje k preši. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
"Južina pütarjev" (kosilo trgačev) v goricah, Fistrovič Jože, Veličane 57. Teren 29 -...
1.10.1972
"Pütar" (trgač) v Tomažičevem vinogradu, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 -...
1.10.1972
Tomažič Neža, Veličane 9, "pütarji" (trgači) stresli grozdje iz "püt" (brent) v...
1.10.1972
Pranje sodov, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Tropine "tretajo" pri Tomažič Neži, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.10.1972
Tomažič Neža, Veličane 9, prazne kadi na vozu v Tomažičevem vinogradu. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.1.1974
Medsebojna pomoč sosedov, Veličane. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
"Pütar" (trgač) nese tropine s košem od preše pri Tomažič Neži, Veličane št. 9. Teren 29...
1.10.1972
Tropine "tretajo" pri Tomažič Neži, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
13.10.1972
Lonci se sušijo na ograji, Veličane 48. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Tomažič Neža, Veličane 9, pelje v kadeh grozdje na vozu k "preši". Teren 29 -...
1.10.1972
Pranje sodov, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Od voza k preši nese "pütar" (trgač) "püto" (brento) grozdja, Tomažič Neža,...
13.10.1972
Trgatev pri Hanzel Ignacu, Veličane 50. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Sušenje kolov v Fistrovičevem vinogradu, Veličane 57. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
15.10.1972
Kosijeva (kmečka) hiša, Veličane 74. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
"Pütar" (trgač) nese tropine s košem od preše pri Tomažič Neži, Veličane št. 9. Teren 29...
1.10.1972
Žena nese grozdje v vedrih od voza na prešo, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.10.1972
Gospodar Fistrovič Jože, Vličane 57, gospodarsko poslopje. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Sušenje kolov v Fistrovičevem vinogradu, Veličane 57. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Pranje soda, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.1.1972
Sv. Anton iz kapelice, Veličane, pod hišno št. 8. Zadaj dat. 1853 - 93 - 1903, višina 124 cm. Teren...
1.10.1972
Tomažič Neža, Veličane 9, voz s praznimi kadmi v vinogradu ob trgatvi. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.10.1972
Pogled iz Veličan v smeri proti Cerovcu. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
15.10.1972
Koruznjak, Ignac Henzel, Veličane 50. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Tropine tretajo pri Tomažič Neži, Veličane št. 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Tomažič Neža, Veličane 9, "pütar" (trgač) stresa grozdje v kad v Tomažičevem vinogradu...
1.1.1974
Prinašanje vode sosedu, Veličane. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
13.10.1972
Trgatev pri Hanzel Ignacu, Veličane 50. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Kapela (privatna last) sredi polja, Veličane. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Tomažič Neža, Veličane 9, z vozom pelje grozdje k preši. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Tovarniška stiskalnica tropinov, lastnica soseda Tomažič Neže, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske...
13.10.1972
"Vila"- nadzidana leta 1913 - spodaj stanovanje za viničarja, zgoraj za "gospoda...
15.10.1972
Veličane, zadaj Jeruzalem. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Gospodar Fistrovič Jože, Veličane 57, ponuja "bročem" (trgačem) šilce žganja med "...
15.10.1972
Škrinjarjeva hiša (kmet), Veličane. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Tomažič Neža, Veličane št. 9, pelje grozdje k preši. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Žena nese prazna vedra od preše k vozu s kadmi grozdja, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 -...
1.10.1972
Orodje, ki se uporablja pri prešanju, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
15.10.1972
Ropotija pred glavnim vhodom v hišo, Kranjc Janez, Veličane 64. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
1.10.1972
Podstavek za sušenje sodov v Fistrovičevem vinogradu, Veličane št. 57. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.10.1972
Žena zajema grozdje z žehtarjem iz kadi na vozu, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.10.1972
Pranje sodov, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Tomažič Neža, Veličane 9, "pütarji" (trgači) stresajo grozdje iz "püt" (brent)...
1.10.1972
"Pütarja" (trgača) se vračata proti domu - pred hišo v vasi Ilovci št. 40. Teren 29 -...
1.10.1972
Voz s kadmi grozdja pelje k preši, na fotografiji Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.1.1972
Hišno razpelo, Veličane 39, Andrej Mart, višina 37cm. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Gospodar Fistrovič Jože, Veličane 57, stanovanjsko poslopje. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
"Pütar" (trgač), Fajfar Feliks, Cesta 1. maja 23, Hrastnik. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.10.1972
"Kukuričnjak" (koruznjak), Ivan Kaluža, Veličane 8, Spodnji Ivanjkovci. Teren 29 -...
1.10.1972
Tomažič Neža, Veličane 9, voz na katerem so pripravljene kadi. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Možnar za oznanjanje pred trgatvijo v goricah, gospodar Fistrovič Jože, Veličane 57. Teren 29 -...
1.10.1972
Postavljanje "lakonce" na sod, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
1.10.1972
"Broc" (trgač) gre proti domu, Veličane. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.10.1972
"Južina" v gorice, Fistrovič Jože, Veličane 57. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.10.1972
Pogled proti Cerovcu. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Kuhar Štefan, Mihalovci 52, predmeti, ki se uporabljajo "na preši". Teren 29 -...
1.10.1972
"Brotva" (trgatev) v Tomažičevem vinogradu, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 -...
15.10.1972
Novejša hiša kmeta Škrinjarja, Veličane. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Hiša Fistroviča Jožeta, Veličane št. 57. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
začetek 70. let 20. stoletja
brentarska palica
Trirobi kol iz smrekovega lesa, ki ima na enem robu zareze in križce - vsaki deveti zarezi sledi en...