Subscribe to RSS - Etnolog 33 (2023)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 33 (2023)

Članek poskuša bralstvu predočiti ontološke osnove tradicionalnega kitajskega dojemanja časa, ki

021-037

Materinjenje kljub svoji neločljivi vpletenosti v širše družbene procese razkriva vsakdanje odloč

039-059

Članek se z vpogledom v medijske objave in s pregledom različnih strokovnih objav ukvarja z izgor

061-081

Članek se posveti fenomenu medčasja, torej vmesnega oziroma liminalnega časa, v katerem se sicerš

083-101

Članek temelji na redkem arhivskem gradivu, ki ga hranijo v Ruskem državnem arhivu književnosti i

Prepleti medsebojnih odnosov lokalnega prebivalstva, ljudi na poti in mednarodnih prostovoljcev v