Slovenski etnografski muzej

Vzroki in posledice omejevanja kozjereje v Zgornjem Posočju: od dejavnosti preživetja do omejevanja reje in simbola lokalne identitete

Reja koz je bila pomembna gospodarska dejavnost in osnovni vir preživetja prebivalcev Posočja v Julijskih Alpah. Tam je bilo sicer največ kravjih planin, a koze so bile večinoma v trentarskem in bovškem visokogorju, kjer so strmi in kamniti gorski pašniki primerni samo za pašo koz in tu se jih je v preteklosti paslo več tisoč. Tu se je oblikovala danes še edina ohranjena avtohtona pasma koz – drežniška koza. Kozjerejo so stalno spremljale zakonske omejitve, kar je vplivalo na praznjenje gorskih vasi in spreminjanje okolja. Z ogroženostjo drežniške koze je ogrožena nacionalna biotska raznovrstnost in nesnovna kulturna dediščina.