Status message

'/home/gregori/html/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_42_43_strukelj_etnoloska.pdf[0]' -quality '75' -resize '1024x1024' '/home/gregori/html/files/pdfpreview/01bbf66fcdc7ffa9ae6b5481454c11c1.jpg'
Subscribe to RSS - Angelos Baš

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Angelos Baš

Avtor razčlenjuje Slomškovo razmerje do tistih dveh prvin oblačilne kulture, ki sta bili deležni

122-128

V pričujočem besedilu je objavljeno predavanje, ki je bilo prebrano na posvetovanju slovensk

423-440

Pričujoče vrstice objavljajo poglavitne podatke iz Göthove topografije o Štajerskem v 1.

189-200

Ta spis objavlja poglavitne podatke o Žalcu in posameznih bliznjih krajih leta1843; zapisani

251-257