Slovenski etnografski muzej

Baragova zbirka in njen pomen za neevropsko etnologijo v Slovenskem etnografskem muzeju

Prispevek govori o prihodu in oblikovanju neevropskih zbirk v Slovenskem etnografskem muzeju. Podrobneje je predstavljena Baragova zbirka, ki obsega predmete vsakdanjega življenja Indijancev Otazva in Ojibiua. Avtorica utemeljuje tezo, da je bil Friderik Baraga v prvi vrsti misijonar, da pa njegovo znanstvenoraziskovalno delo na etnološkem področju daleč presega religiozne okvire. Značaj muzejske zbirke to nedvomno dokazuje.