Subscribe to RSS - Božidar Jezernik

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Božidar Jezernik

V pričujočem prispevku avtor analizira, kako se je po marčni revoluciji 1848 začela razvijati slo

V pričujočem prispevku avtor obravnava vlogo in pomen muzejskih zbirk, nastalih v Ljubljani v zgo