Subscribe to RSS - Gojka Pajagič Bregar

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Gojka Pajagič Bregar

Avtorica predstavi izvor ter razvoj in vlogo pahljač v različnih obdobjih in okoljih.

Deli