Subscribe to RSS - Katarina Župevc

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Katarina Župevc

Spreminjanju odnosa do telesa lahko sledimo tako v različnih časovnih kot tudi prostorskih kontek