Slovenski etnografski muzej

Porabski Slovenci v mestnih okoljih

Prispevek prinaša nova spoznanja o v mestnih okoljih živečih porabskih Slovencih, ki so še danes bolj ali manj obrobno prisotni v slovenskih znanstvenih in strokovnih razpravah. Razprava temelji na analizi osebnih intervjujev in pričevanj, zbranih v okviru terenske raziskave 'Položaj Slovencev zunaj območja avtohtone poselitve', opravljene leta 2002 in 2003.