Subscribe to RSS - Čebelarsko orodje

Slovenski etnografski muzej

Čebelarsko orodje

Priprava za ogrebanje roja. Od vseh strani zaprto korito, na ozkem koncu ima 1cm visoko odprtino...
1.8.1962
"Sak" za roj lovit pri panju, Janez Kandare, Šmarata št. 26. Teren 19 - Loška dolina (1.-...
1.8.1962
Priprava za okopavanje rojev na drevesu, Janez Kandare, Šmarata št. 26. Teren 19 - Loška dolina (1...
1.8.1962
Kapa za roj okopavat, Franc Mlakar, Iga vas št. 13. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Stoče za satuje", Franc Mlakar, Iga vas št. 13. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Priprava za osipavanje rojev v žnidaršiče, Janez Kandare, Šmarata št. 26. Teren 19 - Loška dolina (...
14.7.1963
Mašina za med cedit iz satja (naprava za ceditev medu), Brezen 44.
1.1.1960
"Spod?rzilu" (priprava za drezanje). Lastnik Janez Žužek, Jakičevo 1...
1.1.1960
Koritce za pitanje čebel. Lastnik Janez Žužek, Jakičevo 1.
1.1.1960
Koritce za pitanje čebel. Lastnik Janez Žužek, Jakičevo 1.
1.1.1960
"Mreiža" (mreža) na glavi za roj ogrebat. Lastnik Alojzij Zakrajšek, Gradišče št. 3...
1.1.1960
Preša za med točit. Lastnik Alojzij Zakrajšek, Gradišče št. 3. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Koritce za pitanje čebel. Lastnik Aljozij Zakrajšek, Gradišče 3.
1.1.1960
Koritce za pitanje čebel. Lastnik Janez Žužek, Jakičevo 1.
1.1.1960
"Koritca" za čebele krmit. Lastnik Andrej Dobravec, Mali Osolnik št.1. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Koritce za pitanje čebel. Lastnik Alojzij Zakrajšek, Gradišče 3.
Priprava za matico, Janez Zigmund, Vrhnika št. 1. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Kobilca" za nalaganje satovja, Janez Kandare, Šmarata št. 26. Teren 19 - Loška dolina (1...
1.8.1962
"Nošča" za rezanje satovja v kraničih ali žnidaršičih, Janez Kandare, Šmarata št. 26...
Priprava za ogrebanje roja. Korito podolgovate oblke, ki se na enem koncu nekoliko zoži. Tam je...
Lovivnik za čebelji roj. Panj je podolgovat in se na enem koncu zoža. Ta stran je zaprta s...
01.01.1953
630:LJU;F-0000149/I
Koši za čebele, Domanjševci 137, Peček Aleksander. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
28.8.1958
Ujemalnik za roj ogrebat. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Krčel, zajemalka. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Žlica. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Kapa za ogrebanje čebel. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Stou (stol), kozica za sat jemati iz panja. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri...
28.8.1958
Koritce. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Žlica za med jemat, lastnik Ivan Benčina, Goče 15.
28.8.1958
Ploh za roje ali pregled čebel (stresaunik). Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri...
1.8.1959
Pripravi za nakladanje satovja, Mrzli Log 13 (Mala gora), Rupnik Alojzij. Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Čebelnjak in čebelar- žena s kapo na glavi, Lome 8- pri Kašc, Tominc Frančiška. Teren 16- Črni Vrh...
1.8.1959
Žena- čebelar pobira s "raušelnom" roje, Lome 8- pri Kašc, Tominc Frančiška. Teren 16-...
1.8.1962
Priprava za natikanje obročev na kadi, Janez Kandare, Šmarata št. 26. Teren 19 - Loška dolina (1.-...
1.1.1960
Koritce za pitanje čebel. Lastnik Aljozij Zakrajšek, Gradišče 3.
1.1.1960
Žlica za ogrebat. Lastnica Marija Pucihar - pri Kovaču, Male Lašče 1.
31.8.1955
Nož za rezanje satovja, Vatovlje.
31.8.1955
Škatla za pobiranje rojev, Vatovlje.
Koritce za čebele. Lastnik Anton Kovačič, Vrh 2.
"Žlamburja"- bukova iz leta 1907 za čebele, Vrh 2, Kovačič Anton, čebelar. Teren 9-...
"Stouček" (stol) za satovje. Lastnik Anton Kovačič, Vrh 2...
Čebelar Anton Kovačič s staro čebelarsko fajfo zoper čebele, Vrh 2. Teren 9- Šentjernej na...
Čebelarska žlica. Lastnik Anton Kovačič, Vrh 2.
"Krugla" za med ("žlambur" ni domač naziv), Vrh 2, Kovačič Anton, čebelar...
1.1.1950
Krošje za panje. Lastnik Anton Prijatelj - pri Mežnarju, Šentpavel 22.
15.8.1950
Preša za vosek, pri Bučarju, Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.7.1949
Pron za odpiranje satnic. Osp.
1.7.1949
Strgula. Osp.
1.7.1949
Nož za spodrezavanje satnikov. Osp.
1.7.1950
Platneno sito za prvo čiščenje medu, Bernetiči 43, lastnik Koren Ivan - pr Mnoholiči.
1.7.1950
Svileno sito za drugo precejanje medu. Bernetiči 43, lastnik Koren Ivan - pr Mnoholiči.
31.8.1955
Drva za stiskanje voska, Vatovlje.
1.8.1948
Voščinarjev oče s stiskalnico za vosek, Ponova vas. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
Matičnjaki za čebele. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 699 (...
1.1.1960
"Fulovžek" (kletka). Lastnik Janez Žužek, Jakičevo 1...
1.1.1960
"Matič?nca" za čebele. Lastnik Janez Žužek, Jakičevo 1...
30.8.1961
Ujemalnik za roj. Lastnik Jože Novak, Brinje 3.
30.8.1961
"Osipau?nk" (osipalnik) za čebele pri rojenju. Lastnik Adolf Mandelj (kovač), Trstenik 12...
1.8.1961
Fantek s čebelarsko kapo pri Adolfu Mandelju. Trstenik (Sotla) št. 12. Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
Kozica za postavljanje satov. Lastnik Adolf Mandelj (kovač), Trstenik 12.
30.8.1961
"Strgula" (strgalo) za čiščenje panjev. Lastnik Adolf Mandelj (kovač), Trstenik 12...
1.8.1961
"Točiu" (točilnik) za med. Lastnik Adolf Mandelj, Trstenik (Sotla) št. 12. Teren 18 -...
1.8.1961
"Oberaunk" (obiralnik) za roje. Lastnik Adolf Mandelj, Trstenik (Sotla) št. 12. Teren 18...
30.8.1961
Žlica za stresanje roja v panj. Lastnik Adolf Mandelj (kovač), Trstenik 12.
1.8.1961
"Strgula za rezanje satu v kranjiču" (strgalo za satovja). Lastnik Franc Gričar, Brinje...
1.8.1961
Čebelarska kapa za roje pobirat. Lastnik Adolf Mandelj, Trstenik (Sotla) št. 12. Teren 18 -...
30.8.1961
Preša za vosek. Lastnik Adolf Mandelj (kovač), Trstenik 12.
1.8.1961
Koritce za čebele napajat. Lastnik Jože Novak, Brinje št. 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1...
28.8.1957
Raušl za čebele ogrevat, Dolnji Kot 8, Legan Marija.
1.1.1949
Rauš?l za roje. Lastnik Anton Pavlin, pri Kurjek, Huda Polica 1.