Slovenski etnografski muzej

Številka revije 
Etnolog 16 (2006)
Strani 
053-074
Avtor 
Janja Žagar
Članek v pdf obliki 
PDF icon Prenesi pdf datoteko (299.96 KB)

Primerno in lepo skozi bonton

Človekovo telo je njegova temeljna danost; z njim komuniciramo z okolico. Vsa naravna stanja, delovanja in spremembe telesa so vedno znova opazovani, primerjani, vrednoteni v smislu družbenih in kulturnih norm. Te določajo, kaj velja za lepo, želeno, prestižno, spodobno itd. Članek se loteva skupine virov, ki je nastala s ciljem olikati sodobnike v vedenju in izgledu. Primerjava med tiskanimi bontoni, ki so bili sad različnih družbeno-historičnih razmer, jih je potrdila za odličen vir pri raziskovanju družbenega konstruiranja (negovanega, oblečenega in gibajočega se) človeškega telesa.