Subscribe to RSS - muzeji

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: muzeji

Članek govori o Unescovi Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003 in njene

049-067

V članku je orisano delovanje muzejev po svetu in v Evropi v času pandemije covida-19.

089-110

Avtorica v besedilu predstavi svojo izkušnjo šestmesečnega raziskovalnega dela v Nacionalnem muze

113-132

V prispevku je predstavljen projekt z naslovom Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupina

Članek prinaša podatke o stanju muzejev na avstrijskem Koroškem.

149-162

Prispevek predstavlja časovni razvoj zamisli o muzejih na prostem pri nas vzporedno s strokovnimi

Urbana etnologija nima točno določenega mesta v slovenskih muzejih.

V prispevku je predstavljen nastanek vinarskega muzeja v Ptuju.

079-091

V besedilu z naslovom Projekt, imenovan Slovenski etnografski muzej je z nekaterimi bistveni

017-058

Pisec se v članku ukvarja z vlogo ekomuzejev v splošni zgodovini muzejev, z nastankom in razvojem

Avtor se osredotoča na zgodovino gibanja prostega programja in gibanja odprte kode ter podaja nek

165-176

Prispevek z malce provokativnim naslovom Kako naj vam prodamo modrino neba in podnaslovom Kako do

195-200

Prispevek Muzeji narodnostnih manjšin in ohranjanje narodnostnih kultur, v katerem avtor opisuje

187-194

Avtorica, dolgoletni vodja Muzeja neevropskih kultur v Goričanah je v članku osvetlila zbiranje n

164-174

V tekstu sem poskušala poudariti nujnost zbliževanja in dopolnjevanja muzejsko muzeoloških in spo

V januarju 1996 je Slovenski etnografski muzej za svoje zbirke pridobil bogato gradivo iz svečars

383-395

Avtor poskuša z analizo najpomembnejših tekstov muzejskih sodelavcev kranjskega deželnega muzeja

059-095

V prispevku je Slovenski etnografski muzej umeščen med dve stvarnosti, med zgodovinsko življenje

Po kratki predstavitvi zgodovine spletnih strani SEM od leta 1998 do danes se avtor osredotoča na

237-247

V pričujočem prispevku avtor obravnava vlogo in pomen muzejskih zbirk, nastalih v Ljubljani v zgo

V pričujočem besedilu je objavljeno predavanje, ki je bilo prebrano na posvetovanju slovensk

423-440

V besedilu Projekt priprave stalne muzejske razstave v Ri

373-390

Muzejski predmeti iz tekstila so zaradi napačnega ravnanja velikokrat podvrženi prezgodnjemu prop

399-410