Subscribe to RSS - muzeji

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: muzeji

V prispevku je predstavljen projekt z naslovom Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupina

Članek govori o Unescovi Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003 in njene

049-067

V članku je orisano delovanje muzejev po svetu in v Evropi v času pandemije covida-19.

089-110

Avtorica v besedilu predstavi svojo izkušnjo šestmesečnega raziskovalnega dela v Nacionalnem muze

113-132

Po kratki predstavitvi zgodovine spletnih strani SEM od leta 1998 do danes se avtor osredotoča na

237-247

V pričujočem prispevku avtor obravnava vlogo in pomen muzejskih zbirk, nastalih v Ljubljani v zgo