Subscribe to RSS - Urša Valič

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Urša Valič

Avtorica se v članku posveča socialni izključenosti hendikepiranih/invalidnih žensk.

031-045

Avtorica v besedilu predstavi svojo izkušnjo šestmesečnega raziskovalnega dela v Nacionalnem muze

113-132