Subscribe to RSS - Slovenci

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Slovenci

V članku so predstavljene osebne zgodbe
031-048

Članek govori o dedku Mrazu v prvem desetletju njegovega pojavljanja v Sloveniji (1948-1958).

135-157

Nedavno je splošno in strokovno javnost presenetilo odkritje Pavla Medveščka, da je pred nekaj de

111-123

Koncept pametnih vasi je povezan s podeželskimi območji v Evropski uniji in drugod po svetu ter s

Avtorica v prispevku predstavi specifično preživljanje prostega časa, tj.

Prostovoljno delo v okviru društev lahko veliko pripomore k razvoju vključujoče družbe, uravnotež

Avtorica predstavlja popis vsebine muzejskih zbirk etnološkega kustodiata Gorenjskega muzeja v Kr

V besedilu je nanizanih nekaj sledi o bivanju posameznih Škotov na Slovenskem, spoznanj o morebit

313-327

Prispevek je pregled informacij o Tibetu na Slovenskem v zadnjih sto letih; od prvih informa

Prispevek Muzeji narodnostnih manjšin in ohranjanje narodnostnih kultur, v katerem avtor opisuje

187-194

Avtorica, dolgoletni vodja Muzeja neevropskih kultur v Goričanah je v članku osvetlila zbiranje n

164-174
Kočevski Nemci so bili zadnji nemški agrarni
081-104
Adelma von Vay (1840-1925) je bila baronica, ki
139-154
Homeopatija, katere začetnik je nemški zdravnik
279-295

Avtorica se v članku ukvarja z berači na Slovenskem v drugi polovici 19. in v začetku 20.

045-064
Razprava obravnava pojem, funkcionalnosti, vrste