Subscribe to RSS - Etnolog 7 (1997)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 7 (1997)

Sestavek skuša s primerjavo s pisnimi zgodovinskimi viri ugotoviti dokumentarno vrednost fotograf

V prispevku je predstavljen tržaški fotograf Mario Magajna.

031-041

V prispevku je predstavljen preprost, iz debla stesan čoln, imenovan čupa, ki so ga slovenski rib

Besedilo, ki ga avtorica predstavlja v nekoliko spremenjeni obliki, je nastalo ob realizaciji dok

063-070

V prispevku je predstavljen oris babištva na Tržaškem in delovanje šantle Ane Slavec, ki je bila

Na osnovi objave tržaškega statuta prikazuje prispevek položaj Tržačank v srednjem veku: od otroš

087-102

Avtor prispevka analizira tiste socialne spomine prebivalcev in prebivalk istrske vasi Sv.

103-114

Avtorica na primeru raziskave v vasi v Slovenski Istri osvetljuje delo žensk izven doma in vlogo,

Triestinita in italianità se še danes pogosto uporabljata kot sinonima.

V članku se ob vprašanju recepcije hrvaške etnografije vojne preverjajo nekatera mesta v mednarod

183-195

Različice lajn, ki so v Evropi in na Slovenskem potonile v pozabo v začetku 20.

Prispevek obravnava temeljne značilnosti zgodovine babištva in porodne pomoči v dominatnem in vaš

241-288

Avtorica na podlagi obdelanih in objavljenih zapisnikov duš z avstrijske in slovenske Koroške, ki

289-312

V besedilu je nanizanih nekaj sledi o bivanju posameznih Škotov na Slovenskem, spoznanj o morebit

313-327

V članku je predstavljen Glavni trg v Celju kot osrednji prostor, kjer je delovala mestna tržnica

329-343

Članek predstavlja nekaj dokumentov, ki so jih sestavili koprski notarji v 18. stoletju.

347-359

Kroparski žebljarji so lovili ptiče, da so jih imeli v stanovanjih.

361-369

V besedilu Projekt priprave stalne muzejske razstave v Ri

373-390