Slovenski etnografski muzej

V pričakovanju e-zdravja : medicina, tehnologija, družba in etika

E-zdravje je področje medicinske informatike, ki se nanaša na uporabo elektronskih,digitalnih procesov pri preprečevanju, diagnosticiranju, zdravljenju in spremljanju bolezni ter pri odločanju o zdravju in načinu življenja in podajanju podatkov z uporabo interneta. E-zdravje je še vedno skorajda sinonim za informacijske in komunikacijske tehnologije v zdravstvu, ki jim v Sloveniji niti tehnološko, organizacijsko, pravno in etično še nismo povsem kos. In ravno zato, ker v sistemu e-zdravja zaenkrat delujejo le nekateri segmenti v nekaterih zdravstvenih ustanovah (npr. elektronska čakalna knjiga, elektronske napotnice, digitalen prenos podatkov, diagnostika brez uporabe papirja in izdelave klasičnih rentgenskih slik), ni odveč opozorilo, da je ob nujnem tehnološkem razvoju potrebno vzporedno razvijati tudi vrednote varne, dostopne, kakovostne in senzibilne obravnave ter sodelovanja med zdravstvenim osebjem in bolniki.