Subscribe to RSS - Matjaž Kmecl

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Matjaž Kmecl

Avtor skuša prikazati Vodovnikov humor z vidika tistočasnega Levstikovega opredeljevanja ljudskeg

049-054