Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (293.94 KB)

Bili so izkoriščeni

V prispevku so s pomočjo dokumentarnega in slikovnega gradiva predstavljeni spomini štirih ljudi na vojna leta 1941-1945. Prva je pripoved Emila Hostnika iz Gaja, ki je kot izgnanec vojno preživel na veleposestvu priseljenega romunskega Nemca, druga pripoved vsebuje del življenjske zgodbe Veronike Hostnik, rojene Derganc, na Ponikvah, danes živi v Gaju, ki je kot izgnanka del vojne preživela kot prisilna delavka v tovarni bombnikov v Kasslu. Tretjaje pripoved Toneta Bukovinskega, rojenega na Koritnem, danes živi v Veliki Dolini, ki je vojno dočakal kot kraljevi gardist v Beogradu, preživel pa kot vojni ujetnik v Nemčiji. Četrta pa poleg življenjske zgodbe pripovedovalca Ludvika Krena, rojenega v Stari cerkvi na Kočevskem, preseljenega v Cerklje ob Krki, med vojno učitelja na Veliki Dolini, predstavlja tudi zgodbo družine Kren.