Subscribe to RSS - Pletarstvo in vrvarstvo

Slovenski etnografski muzej

Pletarstvo in vrvarstvo

1.8.1956
Koš za sadje nosit, za prašičjo krmo, za travo prašičem itd. Kočarija 4, pri Trdini, Alojz Črtalič...
1.8.1956
"Košica" (za krompir pobirat), dolžina 53cm, šir. 31cm, viš. 23cm. Kočarija 2, pri...
1.1.1956
"Sprtica" ali "cajnica" (pletena košara). Franc Jurešič, Oštrc 11...
1.1.1956
Modu za palce krivit, pri Debeljaku, Kočarija 17.
Strle Janez, Vrhnika 8, "koši". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
Strle Janez, Vrhnika 8, "koši". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
Strle Janez, Vrhnika 8, "dela obroč pri košu- ga obrezuje". Teren 19 - Loška dolina (1.-...
15.8.1962
Dve košari. Janez Strle, Vrhnika 8.
Strle Janez, Vrhnika 8, "koši". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1956
"Procaja" ali "seve?nca" pletena iz slame in leščevih viter in locaj, Kočarija...
1.8.1956
Procaja ali sev?nca (dva tipa: podolgovata in okrogla), Kočarija 2, pri Palčarju, Palčič Anton...
1.8.1956
Koš za sadje nosit, za prašičjo krmo, za travo prašičem itd. Kočarija 4, pri Trdini, Alojz Črtalič...
1.1.1956
Sejača, Sintič Martin, pri Rihtarju, Oštrc 19.
1.8.1956
Koš, novejši tip, Kočarija 2, pri Palčarju, Palčič Anton. (Tako je začel plesti koše Jože Permar,...
1.8.1956
"Košarna" (za krompir in sadje pobirat, ima 2 locaja: eden za držat, drugi za rob,...
1.1.1956
Mosar, Oštrc 19.
1.8.1956
"Košarna" (za krompir in sadje pobirat, ima 2 locaja: eden za držat, drugi za rob,...
1.8.1956
"Caja" (košarica za črešnje obirat), dviš. 20cm, premer 18 in 21cm. Kočarija 2, pri...
1.8.1956
"Košarna" (za krompir in sadje pobirat, ima 2 locaja: eden za držat, drugi za rob,...
1.8.1956
"Naram?n" koš (starejši tip koša). Kočarija 2, pri Palčarju, Palčič Anton. Teren 13-...
1.8.1962
Košara v delu. Ima dno "ploh" iz bukovega lesa, "šprikle" in ročaj "roča...
1.8.1962
82-letni Peter Pantar obrezuje šprikle na ?rzivnem stolu. Podlož 15. Teren 19 - Loška dolina (1.-15...
1.7.1963
Spodnji Dolič, Kričej, pletene košare. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pletenje košar iz viter in slame, Resnik 10. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Podgoršek Frančiška plete košare (dolgo let je kuhala oglje), Resnik 10. Teren 20 - Južno Pohorje (...
1.7.1963
Slama in vitre, Resnik 10. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pletenje košar iz viter in slame, Resnik 10. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
Beljenje vrbovih šib v preklanem kolu (šibe potrebujejo za pletenje boljših košar itd.). Pepca...
"Štriknata ruha" (iz konopljnga vlakna), Vrhovo 2, pri Mežnarjevih. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Sukanje konopnih vlaken za štrike, Šmihel 7, pri Tekauč?vih, Reza Pečjak.
1.7.1963
Spodnji Dolič, Kričej, pletene košare. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Podgoršek Frančiška plete košare, Resnik 10. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pletenje košar iz viter in slame, Resnik 10. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
15.8.1962
Priprava za vitre delat.
Strle Janez, Vrhnika 8, "dela obroč pri košu- ga obrezuje". Teren 19 - Loška dolina (1.-...
15.8.1962
"Reziunk" (rezilnik). Janez Strle, Vrhnika 8...
Strle Janez, Vrhnika 8, "koši za rezanco". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Tu obrezuje "ploh" s "s?rosko", Podlož 15. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
1.7.1963
Pleten koš, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pletenje košar iz viter in slame, Resnik 10. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pletenje košar iz viter in slame, Resnik 10. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.8.1957
Štrik (vrv) (konopljen - konopec) plete na vreteno. Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica...
F0004524
Izdelovanje cekarjev v šoli v Šentjakobu. Foto: Pfeifer (Ilustrirani Slovenec).
09.05.1958
630:LJU;F-0000598/I
Pletar Ivan Tepeh, Šober 19, p. Zg. Kungota pri Mariboru. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000597/I
Pletar Ivan Tepeh, Šober 19, p. Zg. Kungota pri Mariboru. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000596/I
Pletenje štrikov (tu snovanje), pri Reberniku v Pernicah št. 14. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000595/I
Pletenje štrikov (tu snovanje), pri Reberniku v Pernicah št. 14. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000594/I
Pletenje štrikov (tu snovanje), pri Reberniku v Pernicah št. 14. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000593/I
Pletenje štrikov (tu snovanje), pri Reberniku v Pernicah št. 14. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000592/I
Pletenje štrikov (tu snovanje), pri Reberniku v Pernicah št. 14. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.09.1945
SEM:;F-0004535
Oča z oprtnikom. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije. Način...
09.05.1958
630:LJU;F-0000599/I
Pletar Ivan Tepeh, Šober 19, p. Zg. Kungota pri Mariboru. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000900/I
Pletene košare. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001399/I
Pletarski izdelki suhorobarjev iz Ribniške doline na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
F0004523
Družina Franca Gregorca v Šentjakobu pri izdelovanju cekarjev. Foto: Pfeifer (Ilustrirani Slovenec).
F0004522
Pletenje kit za cekarje v šoli v Šentjakobu ob Savi. Foto: Pfeifer (Ilustrirani Slovenec).
04.07.1975
630:LJU;F-0001663/I
Hlapec, Jaznikarjev Zep, plete koše, Zelen Breg 19. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001501/I
Guček Janez, Prešna Loka 26 pri Sevnici, še plete koše, cajne ipd. Plete "cajo za krompir...
630:LJU;F-0001500/I
Guček Janez, Prešna Loka 26 pri Sevnici, še plete koše, cajne ipd. Plete "cajo za krompir...
01.05.1972
630:LJU;F-0001467/I
"Korbüli" iz žitne (ržene) slame; splel Štefan Benko (rojen 1898, umrl 1972) iz Gornjih...
11.04.1968
630:LJU;F-0001412/I
Pletarski izdelki iz Ribnice na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001407/I
Kupci na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
SEM;F-0004526
Pletarska dejavnost v okolici Celja.
SEM;F-0004525
Košare, "holandarke" in "bolgarke" pletejo v Sodražici...
1.8.1958
Vincenc Pregl plete leso za sušenje sadja, Lože 48. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vincenc Pregl plete leso za sušenje sadja, Lože 48. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Razno orodje za pletenje košev, flaš, flaškonov, košar in košaric: Sveder. Lastnik Ivan Sever,...
1.8.1958
Vincenc Pregl plete leso za sušenje sadja, Lože 48. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Razno orodje za pletenje košev, flaš, flaškonov, košar in košaric: Nošč (nož) za palice belt...
28.8.1958
Razno orodje za pletenje košev, flaš, flaškonov, košar in košaric: Škarje za odrezavat. Lastnik...
1.8.1958
Ivan Ferjančič z oprtim košem za sadje, oglje, turšco, Sanabor 10. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Ivan Sever, Budanje št. 62, plete iz leskovih viter naroč?n koš - majhen, za otroke. Teren 15 -...
1.8.1958
"Jerbas" iz obeljene beke, Manče 5, pri Natlačenovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
"Cajna", manjši pletarski izdelek iz beke - za solato, krompir itd., pri Katrnik, Budanje...
1.8.1958
"Cajna" za prenašanje drv ali sadja, pri Starešinovih, Sanabor 10. Teren 15 - Vipava, 1...
1.8.1958
"Cajna" (iz beke), Manče 5, pri Natlačenovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Ivan Sever, Budanje št. 62, plete iz leskovih viter naroč?n koš - majhen, za otroke. Teren 15 -...
28.8.1958
Razno orodje za pletenje košev, flaš, flaškonov, košar in košaric: Fouč. Lastnik Ivan Sever,...
1.8.1958
Majda Furlan z "naročnim košem", izdelanim v Črnem Vrhu nad Idrijo, pri Videževih, Duplje...
1.8.1958
"Cai?nca" za otroke, Manče 5, pri Natlačenovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Vincenc Pregl plete leso za sušenje sadja, Lože 48. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Razno orodje za pletenje košev, flaš, flaškonov, košar in košaric: Vinta za luknje delat. Lastnik...
1.8.1958
Jerbas (en roč manjka), Manče 5, pri Natlačenovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Ivan Sever, budanje št. 62, plete iz leskovih viter naroč?n koš - majhen, za otroke. Teren 15 -...
28.8.1959
Stol za štrene, na njem tekau?nca, pri Gostišu, Andrej Gostiša, Zadlog 57.
1.8.1957
Štrik (vrv) (konopljen - konopec) plete na vreteno. Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica...
1.8.1955
"Oprtnjak" z deteljo (koš), Gabrk 13, pri Bariševih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
31.7.1953
Andrej Simčič, Medana (Ceglo 27) plete zeje (košare) in koše. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.8.1953
Kofa (košara). Lastnik Debenjak Franc, Kozana 118.
31.8.1953
Tamana (košara). Lastnik Debenjak Franc, Kozana 118.
31.7.1953
Janez Mišigoj, star 87 let, Hruševlje 12, plete dno za zej iz bake. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-...
31.7.1953
Brblje za cajno (košaro) močijo v Idriji, Golo Brdo. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Pleteni izdelki iz Brd, last EM. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
"Košpo" dela iz leskovih "bitev" (hišna dejavnost), Višnjevik 17, Konent Joško...
31.7.1953
Andrej Simčič, Medana (Ceglo 27) plete zeje (košare) in koše. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
"Zej" (košara), spletel Andrej Simčič, Medana, Ceglo 27. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31...
1.8.1955
Kaneštra, košara za sadje, krompir in razne druge pridelke, Gabrk 13, pri Bariševih. Teren 12-...
31.8.1955
Stou (stol) za pletenje gnojnih košev, Hrušica 32, pri Ivančetnih, Ivan Vatovec.
1.8.1955
"Oprtnjak" z deteljo (koš), Gabrk 13, pri Bariševih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Koša, pletena iz celih "vezic" za nošnjo korenja, čebule itd. Rabijo tudi za setev...
1.8.1955
Košarca iz bek za sadje, krompir, setev (domače delo), Misliče 7, pri Barbanovih. Teren 12- Brkini...
1.8.1955
"Oprtnjak" z deteljo (tako ga nese z grabljami), Gabrk 13, pri Bariševih. Teren 12-...
1.8.1955
Plenir iz bek za krompir, korenje itd. (domače delo), Misliče 7, pri Barbanovih. Teren 12- Brkini (...
1.8.1955
Dva "koša", pletena iz klanih "vezic" in klinov. Ima roč in ploh (deska spodaj...
1.8.1955
Koš z dvojnim ročem (v delu) dolž. 67cm, Markovščina 32, pri Cepčevih. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
1.8.1955
Košara iz srobota za razno, Gabrk 13, pri Bariševih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.7.1953
Janez Mišigoj, star 87 let, Hruševlje 12, plete dno za zej iz bake. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-...
31.7.1953
Movja Janez, 84- leten, Dobrovo 36, plete zbrenčjo. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
15.8.1952
Koš, košarna, pehar, domača obrt v Cerovem Logu. Izdelala Jože in mati Neža Bregar, Cerov Log 47...
15.9.1949
Iz vrbja pletena "kianta", spletel Roko Bizjak, Dekani 157. Teren 3 - Področje med Rižano...
15.9.1949
Roko plete koše, Dekani. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
Košaro dela iz beke in kostanja, Dekani 47, Franc Šuštar. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
"Flaška"- spletena iz olupljenih bek, spletel Željko Slavec, Osp 45. Teren 3 - Področje...
15.9.1949
Kavrečič Anton, Kortina 106 (Sv. Anton) plete razne košarice. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
Košaro dela iz beke in kostanja, Dekani 47, Franc Šuštar. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
Razne oblike košev pri eni hiši v Tinjanu (samo eden izmed košev je kupljen). Teren 3 - Področje...
1.8.1949
Pletenje oboda steklenic, dno posebej, vse iz srobota. Peč. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje...
1.1.1950
Mož plete štrik (vrv). Pri Frščilu, Glogovica 9.
3.7.1951
Koše dela, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Žvan Štefano (Ivan Cenčič) vobla (obla) vitre z obličem (iz viter - leskovnik - dela koše). Teren 7...
31.7.1952
Ognilo - rabijo pri pletarstvu. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
1.7.1952
Košara (velika), žličenk, ki ima roč "porar", pletene steklenice. Izd.: Leopold Čopi...
1.7.1952
Kavs Andrej ml., Čezsoča 100 "plede" (plete) zibelo iz bck. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
Cepec za razcepljanje beke. Čezsoča 100, pri Krausu.
1.7.1952
Košara (velika), žličenk, ki ima roč "porar", pletene steklenice. Izd.: Leopold Čopi...
1.7.1952
Košara (velika), žličenk, ki ima roč "porar", pletene steklenice. Izd.: Leopold Čopi...
31.7.1952
Smulovec - rabijo pri pletarstvu za smulenje bek. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
3.7.1951
Koše dela; žena dela "žoke" (nogavice), Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
1.1.1949
Vreteno (lojtrce) za štrik. Zgornja Slivnica 19
1.8.1957
Štrik (vrv) (konopljen - konopec) plete na vreteno. Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica...
1.1.1948
Pokrov za posodo. Lastnik Janez Trontelj, Mala vas 7.
1.8.1948
Jože Trontelj plete pokrov za "škatlo", Podgorica št. 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Cajna, košarica. Lastnik Anton Gruden, Sloka Gora 3.
30.7.1954
Primožič Tomaž suka štrike na kolovret (dva) iz lanene preje. U Bregu, Gorenji Novaki 31. Teren 11...
30.7.1954
"Berač", posebna košarica za prinašanje solate in drugih vrtnih pridelkov. Božič Franc,...
30.7.1954
Muniž Blaž plete "berač" za krompir. Zadaj klet Velikonja Uršule, Zakraj. Teren 11-...
31.8.1954
"Nažička" (nožič). Lastnik Jože Raspet - pri Grču, Zakriž 34...
31.8.1954
Začetek pletenja "slamce". Lastnik Jože Raspet - pri Grču, Zakriž 34...
1.1.1948
Sejavnica. Lastnik Janez Trontelj, Mala vas 7.
1.1.1948
B?di za ješprenj (ječmen). Lastnik Jože Perme, pri Španu, Ponova vas 4.
1.1.1948
Pletenica (posoda) za zrnje in seme. Lastnik Janez Ahlin, Rožnik 8.
28.8.1957
Sukanje konopnih vlaken za štrike (uporaba "zajca"), Šmihel 7, pri Tekauč?vih...
"Štriknata ruha" (iz konopljnga vlakna), Vrhovo 2, pri Mežnarjevih. Teren 14- Okolica...
1.8.1957
"Komouc" za navit konopec. Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28...
"Korp?ce" in "cajne", ki jih je izdelal Valentin Ozvalt, p.d. Hribar v Pazerjah...
"Korb" za steljo, domače delo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.1.1948
Košek. Lastnica Marija Štibernik, pri Štrublu, Pece 7.
1.8.1948
Jerbasi, sejavnice (13 kosov), Trontelj Janez, Mala vas 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1...
1.1.1948
B?di za ješprenj (ječmen). Lastnik Jože Perme, pri Španu, Ponova vas 4.
30.7.1954
"Kalo" za obode krivit. Zakriž 34, pri Grču, Raspet Jože. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1...
30.7.1954
Koš plete. Otalež 32, pod Turnam. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
90- let star "uerbas" (jerbas) za rute. Marija Bevk, Dolenje Ravne 34. Teren 11-...
30.7.1954
Franc Božič, "Zaraunar", s koši, ki jih je sam izdelal. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
30.7.1954
"Muha" - uporabljajo jo, da se pramena enakomerno zvijajo v vrv (štrik). U Bregu, Gorenji...
30.7.1954
Koš plete. Otalež 32, pod Turnam. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Kolovrat za štrike plest (tudi "skovedro"). Bukovo 17, pri Feltrinu. Teren 11-...
30.7.1954
Koš za listje "kranjska svetloba" (visok 1,10 m, širok 1,10 m), Hmeljnica. Teren 11-...
30.7.1954
Koš za listje "kranjska svetloba" (visok 1,10 m, širok 1,10 m), Hmeljnica. Teren 11-...
30.7.1954
Štrike pletejo (na tri pramena), demonstracija. Božič Franc, Prapetno 5 (na Trati). Teren 11-...
1.8.1955
Šupa, (tudi lupa) s kofi (edn. kofa) za oglje, Hrušica 73 pri zg. Ivančetnih, Vatovec Ivan. Kofe...
30.7.1954
"Karito za vabude" (korito za obode) močit. Zakriž 34, pri Grču, Raspet Jože. Teren 11-...
30.7.1954
Raspet Jože plete "slamco" (začetek pletenja). Zakriž 34, pri Grču, Raspet Jože. Teren 11...
30.7.1954
Raspet Jože plete "slamco" (začetek pletenja). Zakriž 34, pri Grču, Raspet Jože. Teren 11...
30.7.1954
Ivan Brejc s košem male vrste, ostala dva sta: a) listənk za listje b) upərtouənk. Otalež 32, pod...
31.8.1954
"Kliše za vitre potegnit" (klešče). Lastnik Jože Raspet - pri Grču, Zakriž 34...
30.7.1954
Opleteni "flaši", delo Jožeta Raspeta. Zakriž 34, pri Grču. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-...
30.7.1954
Kolovret za en pramen. U Bregu, Gorenji Novaki 31. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Kolovret za štiri pramena. U Bregu, Gorenji Novaki 31. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
"Rzivən stou" za kaliče obdelovat (za berače - košare). Zakriž 34, pri Grču, Raspet Jože...
30.7.1954
Trije različni koši: a) listənk za listje b) upərtouənk c) koš - lahek za v mlin itd. Otalež 32,...
30.7.1954
Raspet Jože kaže kako krivi na kolesu obode. Zakriž 34, pri Grču, Raspet Jože. Teren 11-...
1.8.1955
Košare - stare oblike. Po pripovedovanju so te oblike starejše od podolgovatih in pravokotnih,...