Subscribe to RSS - Skrb za čistočo oblačil

Slovenski etnografski muzej

Skrb za čistočo oblačil

F0000253
Kmečka hiša, Mali Klanec 147.
1.8.1959
Perivnik ob potoku, Vojsko. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Perilo na Vojskem običajno sušijo kar na drevesnih vejah, Vojsko (M. Rupa). Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1962
Žena iz Viševka pere ob potoku. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Perejo v Žerovnici. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Perejo na Obrhu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Perilo pospravlja v kočijo. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Žena iz Viševka pere ob potoku. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Perejo na Obrhu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Perejo na Obrhu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.7.1963
Kričejeva gospodinja in hči kažeta kako "mangajo" (perejo) perilo, Spodnja Paka. Tu...
1.7.1963
Kričejeva gospodinja in hči kažeta kako "mangajo" (perejo) perilo, Spodnja Paka. Teren 20...
1.8.1959
Perilo sušijo tudi po grmovju, Vojsko- Mrzla Rupa, pri Kalenc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.2.1975
Pri pranju, Stajnko, Bučečovci 38. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.8.1958
V potoku Bela pri Sanaboru pere Bezjakova mati. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
F0000119
Skupina ljudi pred hišo, krito s slamo, Dolenjska.
630:LJU;F-0000101/I
Perica pri tatrmanu (=studenec s tekočo vodo), Slovenji Plajberk. Teren I - Koroška, Štajerska,...
SEM;F-0004355
Del mlina, okolica Ljubljane (Grosuplje-Želimlje-Turjak). Sušenje perila na pergoli ob hiši.
24.08.1920
SEM;F-0004332
Kuzmin mlin z žago v Pobrežju v Bela krajini (lastnik Anton Kuzma). V ospredju tri perice perejo...
SEM;F-0001181
Domačija, v ospredju mlaka za pranje perila, Koseze pri Ljubljani.
SEM;F-0001181/a
Domačija, v ospredju mlaka za pranje perila, Koseze pri Ljubljani.
Španova mama pere perilo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.10.1972
Pranje perila (vodo prinašajo iz bližnjega studenca), Vidovič Majda, Brebrovnik 4. Teren 29 -...
"Žehtar", Kumer Alojz, Cerovec 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.8.1958
V?rna za žehtat, Pri Potokovih, Vrhpolje 97, Krečič Jože. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
Periu?n ploh, pri Verčonovih, Gradišče 36.
1.7.1963
Perilo se suši na tleh, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.1.1960
"Ob periu?nk touče" (pere ob potoku). Pri Lovrinčku, Male Lašče 21. Teren 17 - Okolica...
3.7.1951
"Gout" (gvant) "plajka" (pere), Kred pri Žuber. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8...
3.7.1951
"Gout" (gvant- obleko) "plajka" (pere), Kred pri Žuber. Teren 7 - Kobarid, 3.7...
3.7.1951
Sužid - središče vasi. Perice perejo v vaškem koritu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Spravljanje obleke, Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
1.6.1951
Klinkonova gospodinja pere ob potoku "Cerkovniku" (Homec), Breginjski kot; jun. 1951...
3.7.1951
Spravljanje obleke, Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
15.8.1950
"Ometau" pere, Roza Črnetova, Hrastov Dol. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob...
15.8.1950
Perica pere v Grajžarjevem potoku pri Dobu. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Perica na luži v Hrastoverm Dolu. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
15.8.1950
"Kareje" pere, Žnidarjeva Pepa, Hrastov Dol 17. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
15.9.1949
Ob Rižani sušijo perilo po grmovju. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb...
15.8.1952
Splakovanje "ruhe" na perivn?ku, Imenje 3, Hosta Marija. Teren 9- Šentjernej na...
Na perivniku pere domače platno s "praucem"- Šval Jožefa, Brezovica 10. Teren 9-...
15.8.1952
Ob potoku perejo, Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952...
30.8.1961
Čebriček za žehto. Lastnica Ivana Lukek - pri Antonovcu, Straža 9.
1.8.1961
Marjana Kramar pri pranju, Mirna 25. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
2.10.1951
Dve perici ob potoku pri Logu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-...
1.8.1957
Legan Jožefa iz Gornjega Kota 2, nese rjuhe prat, zato ima v roki "prauc". Teren 14-...
Žena iz Sadinje vasi pere perilo v Krki. Perilo je pripeljala s "šajtrgo". Pere na...
Žena iz Sadinje vasi pere perilo v Krki. Perilo je pripeljala s "šajtrgo". Pere na...
1.8.1957
Iz Trebče vasi nese perilo v škafu, pod njim svitek. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
30.7.1954
"Korito" za prat, Mazik Janez, "na Veharš", Cerkljanski Vrh 22. Teren 11-...
30.7.1954
Korito s "periunkom" (perilnikom). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
31.8.1953
Perivnca (deska za pranje perila) in ornač. Kozana 159.
15.8.1952
Perejo, tolčejo s "prancem" po plevnici ali rjuhi, Hosta Marija, Imenje 3. Teren 9-...
1.5.1950
Puče, ženska "na perilu" pod vasjo. "Periloa" je kamen za pranje. Teren 4 -...