Subscribe to RSS - Št. Ilj/St. Egyden
Stojalo za gospodinjsko orodje - "habinjak" za pokrovke in žlice v "ješprcu" (...
"Vranjak" je domače ime za vodnjak. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
Naslonjen kozolec z motovilastim vodnjakom. Lastnik Borovnik Gregor, Šentilj 7, vulgo pri Mohorčiču...
Križ na pokopališču v Št. Ilju. Najstarejša oblika križa. Lastnik: Franc Kovačič, Podjerbek, p.d...
Poslopje v obliki podkve, Šentilj št. 38, vulgo pri Fabili. Iz fototeke študentskih ekip...
Klada za špice zabijati v "glavo" (pesto). Lastnik: pri Fabili, Šentilj 38. Iz fototeke...
Znamenje v Št. Ilju, na poti proti Podjerbeku. Znamenje je imelo slovenski napis, ki je bil v času...
"Čišta" v Šentilju 38. Prinešena od Miselija na Buatah (Blato) l. 1872. Iz fototeke...
"Hare" s križem iz brezovega lesa, kolesa so jesenova. Izdelal vaški kolar Florjan...
Klada za špice zabijati v "glavo" (pesto). Lastnik: pri Fabili, Šentilj 38. Iz fototeke...
"Letre" za "ostrve", popolnoma lesene. Domač izraz "udauna letra"...
Znamenje v Št. Ilju, na poti proti Podjerbeku. Znamenje je imelo slovenski napis, ki je bil v času...
"Prauče": line na praučah. Domači izraz "line". Lastnik: Miha Primož, Šentilj...
Klada za špice zabijati v "glavo" (pesto). Lastnik: pri Fabili, Šentilj 38. Iz fototeke...
Opis obleke: moški: sivo modri, sivo zeleni, rjavkasti plašči. ženske: moderc cinober, predpasnik...
Steljo sečejo v Šentilju. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 92 (...
"Hare" s križem iz brezovega lesa, kolesa so jesenova. Izdelal vaški kolar Florjan...
Kapelica matere božje na drevesu pod cerkvijo na Humcu pri Šentilju. Iz fototeke študentskih ekip...
Preša za laneno ali drugo olje. Največ so prešali laneno olje. Detajli: "škatua čela"...
Orno orodje, "rauce" za zasipavanje koruze. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
"Ravo" za omotanje krompirja. Detajli: "ročica", "peta", "...
Znamenje v Šentilju. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 61 (Šušteršičeva...
Preša za laneno ali drugo olje. Največ so prešali laneno olje. Detajli: "škatua čela"...
Orno orodje, "rauce" za zasipavanje koruze. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
Orno orodje. Lastnik: Miha Primož, Šentilj 4. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
Preša za laneno ali drugo olje. Največ so prešali laneno olje. Detajli: "škatua čela"...
Sv. Izidor iz podružnične cerkve Matere božje na Humcu, delan na platno, olje, velikost 110x177...