Subscribe to RSS - Tihoja/Tichoja
1.11.1953
Dve kleti pod isto streho, od katerih je leva Omevčeva z lopco in po zidavi starejša; druga desno...
1.10.1953
Pogled proti jugozahodu na Kruglo pri Tihoji, kjer so bili nekdaj vinogradi. Iz fototeke...
1.11.1953
Dve kleti pod isto streho, od katerih je leva Omevčeva z lopco in po zidavi starejša; druga desno...
1.11.1953
Tomaževa klet. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 688 (Šušteršičeva...