Subscribe to RSS - Ziljska dolina/Gailtal
pintel
Pintl / Ziljska dolina / bombaž / d – 108 cm, š – 36 cm (brez gubanja) oz. 45 cm (z gubanjem). Na...
F0000866
Ženska ziljska noša v zadnjem času razvoja. Noša, ki je še danes ohranila večji del elementov iz 19...
SEM:;F-0004435
Ziljska noša. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0004432
Ziljska noša. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
Keramika. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 708 (Šušteršičeva fototeka).
Poljedelsko orodje, podajalnik za snope. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št...
Orno orodje. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 480 (Šušteršičeva fototeka...
Orno orodje. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 479 (Šušteršičeva fototeka...
Koline. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 635 (Šušteršičeva fototeka).
Panj z moro. Iz fototeke študentskih ekip.
Orno orodje. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 631 (Šušteršičeva fototeka...
Molža. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 584 (Šušteršičeva fototeka).
F0004838
Ženitovanje, Zilja.