Subscribe to RSS - Trešiče/Dröschitz
Pot pod mostom skednja. Trešiče št. 8. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
Dvojni križ s Kristusom. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 172 (...
"Most" kot sestavni del skednja. Pod mostom je ovčji hlev. Trešiče št. 16, pri Vovku. Iz...
"Štange" za obešanje zaklanih telet in svinj. Fotografirano za nedeljski žegen na...