Subscribe to RSS - Vobrska gora/Heimburg
630:LJU;F-0000495/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000496/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000497/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000498/I
"Orauo" (oralo), tu s kolci ("podeu"), zadnja presta napačno nameščena. Vobrska...
630:LJU;F-0000499/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000500/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000501/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000502/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000503/I
"Ih?", "podeš", "daha", "goš", "pragelj". Vobrska...