Subscribe to RSS - Globoče
1.8.1951
Pogled na hišo z nasprotne strani, kjer je v zgornjem delu viden "jaščar" s hodnikom. Iz...
1.8.1951
V ospredju je "sem?nca", to je semenska detelja v ostrvah. V zgornjem delu hiše nad...
1.8.1951
Napa v veži nad odprtino, iz katere se kadi dim, ki prihaja iz leve v hiši. Iz fototeke študentskih...