Subscribe to RSS - Apače/Abtei
01.10.1957
630:LJU;F-0000539/I
"Orau" (oralo), Borovnica pri Apačah, pri Borouničku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000540/I
"B?čeujaq" (čebelnjak), Borovnica pri Apačah, pri Borouničku. Teren I - Koroška,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000541/I
Ana Jeger s sinom Manfredom, Borovnica pri Apačah, pri Borouničku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000542/I
Ana Jeger s sinom Manfredom in materjo, Borovnica pri Apačah, pri Borouničku. Teren I - Koroška,...