Subscribe to RSS - Drašče/Dreilach
01.10.1960
630:LJU;F-0000788/I
"Toplt jegu" (dvojni jarem), Drašče v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000789/I
"Jegu s črčo" (jarem), Drašče v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1960
630:LJU;F-0000790/I
"Jegu" (jarem) z dvema jeglicama na "cetru", Drašče v Ziljski dolini. Teren I...