Subscribe to RSS - Dob/Aich
1.8.1951
"Ščedonj" z "ajžo" pri Paulinu, Dob št. 1, lastnik Kröpfl. obč. Škofiče, okr...
01.10.1957
630:LJU;F-0000486/I
"Ora?o" (oralo), Dob 34 pri Pliberku, Janez Randeu, pri Mežnarju. Teren I - Koroška,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000487/I
"Ora?o" (oralo), Dob 34 pri Pliberku, Janez Randeu, pri Mežnarju. Teren I - Koroška,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000488/I
"Ora?o" (tu "podenc" orala), Dob 34 pri Pliberku, Janez Randeu, pri Mežnarju...
01.10.1957
630:LJU;F-0000489/I
"Ora?o" (oralo), Dob 34 pri Pliberku, Janez Randeu, pri Mežnarju. Teren I - Koroška,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000490/I
"Ora?o" (oralo), Dob 34 pri Pliberku, Janez Randeu, pri Mežnarju. Teren I - Koroška,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000491/I
"Ora?o" (oralo), Dob 34 pri Pliberku, Janez Randeu, pri Mežnarju. Teren I - Koroška,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000492/I
Podružniška cerkvica v Dobu pri Pliberku. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.