Subscribe to RSS - Dolška planina/Dellacher Alm
Koze "ščekajo" (molzejo). Mleko uporabljajo za hrano svinj. Iz fototeke študentskih ekip...
Mlinarjeva "fača" (stan) na Dolški planini. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
"Fača" (stan), v kateri je l. 1952 prebival pastir na Dolški planini. Zidani del je hlev...
Od leve proti desni "Kandafova" in "Kozloz?nkova" "fača" od zadnje...
Malgova "fača" iz Pazerij. Kotel na cigana, obešen nad ognjiščem iz lesenih brun. Iz...
Poseka z visokimi štori, ki varujejo planino pred snežnimi plazovi. Iz fototeke študentskih ekip...
Stučova "fača" (stan) na Dolški planini. Na levi strani je viden svinjak. Iz fototeke...
Toncna "fača" - stan na Dolški planini. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
Pogled na stanove - "fače" in "tamarje" proti zahodu. Stanovi nam kažejo svoje...
Pastir je prignal živino. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 333 (...
Štokova "fača" na Dolški planini. Ognjišče, nad katerim je kotel obešen na "ani...
Makulova "fača" s spodaj zidanim "tamarjem". Iz fototeke študentskih ekip...
Koze "ščekajo" (molzejo). Mleko uporabljajo za hrano svinj. Iz fototeke študentskih ekip...