Subscribe to RSS - Rut/Kreuth
1.8.1951
Simčič kati, Rut št. 8, vulgo Pavelnovcinja, brusi srp. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
1.8.1951
Lesena "kašča" s podzidano kletjo pri Pložejču. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
1.8.1951
Kozolec na kozla z Dobračem v ozadju. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
1.8.1951
Kašča iz lesa brez podzidane kleti pri Pavelnovcu, Rut št. 8. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
"Špicenpuot" in "lesa" (prehod iz lesenih lat) pri Bajdlnu. Iz fototeke...
1.8.1951
Pogled na Dobrač z Ruta. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 354 (...