Subscribe to RSS - Št. Štefan/St. Stefan an der Gail
Usnjar pri delu. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 512 (Šušteršičeva...
Poljsko orodje "brana". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 510 (...
Spravljanje pridelkov, "sirklo vežejo". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961...
Spravilo pridelkov (koruze), "sirklo ženjejo". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
Vprega - dvojni igo - "uiga" na volovski vpregi. Iz fototeke študentskih ekip...