Subscribe to RSS - Loga vas/Augsdorf
Lan "predivo" pipljejo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 134...
Člani ekipe s koroškimi domačini, ki so jim pri delu pomagali z informacijami. Posneto je pri...
27.8.1951
Znamenje v Logi vesi. Zbrisan slovenski napis: Sv. Ciril in Metod prosita za nas. Podobe je narisal...
Skrinja iz Doba, datirana 1859. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 128 (...
Na sliki so 4 snopi, ki skupno tvorijo "hekar"nato snop, ki ga sestavljajo 4 "pesti...
28.8.1951
Znamenje na križišču v Logi vesi. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 34...
27.8.1951
Hiša v Loga vesi št. 11, vulgo pri Mežnarji. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
27.8.1951
Ena najstarejših hiš v tej okolici, pri Rauher, Loga ves 3. Iz fototeke študentskih ekip...