Subscribe to RSS - Sani

Slovenski etnografski muzej

Sani

1.8.1951
Ziljske ohcetne sani. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št.263 (...
1.7.1963
Zgornji Brezen, (samotiž) sani za prevoz lesa. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sprednji del sani, Oprešnik, Brezen 47. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sani pri kmetu Župancu, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zgornji Brezen, sani za prevoz lesa. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja 90, Klemenc Miha, (samotiž) sani za prevoz hlodov. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963...
15.8.1962
Sani na Gradu Snežnik.
Sanke- prva preima, ko iz gozda vozijo hlode, Jože Sterle, Podgora št. 20. Teren 19 - Loška dolina...
1.1.1956
Sanke, Unetič Marija, Ivanjše 3.
1.7.1963
Sprednji del sani, Oprešnik, Brezen 47. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja 90, Klemenc Miha, sani za prevoz hlodov. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sani pri Župancu, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.8.1957
"Seni"- sani s košem (brez vratc), vratca v košu imenujejo "vrzu", Gradenc 24,...
1.8.1957
"Seni"- sani (bukov les) za vožnjo gnoja ali druge prevoze, Gradenc 24, pri Vedeževih...
28.8.1957
Seni (sani), otroške, Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
"Sanke" za otroke, last Anice Smotlak, Mačkovlje 50. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
"Sanke" Anice Smotlak, Mačkovlje 50. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
1.7.1963
Sani pri kmetu Župancu, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja 90, Klemenc Miha, vprežne sani. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Šlite (sane), sani za voziti drva, Stenica 11, Franc Mauhar.
1.8.1956
"Sane" (neokovane sani) za vožnjo gnoja pozimi. Deli: "kluni" (krivine), "...
1.1.1956
Sanke, Pri Rihtarju, Sintič Martin.
01.02.1913
SEM;F-0004931
Sani, okolica Bohinja. Na fotografiji Alfonz in Karel Mencinger na saneh in Janez Logar...
01.02.1913
SEM;F-0004932
Sani, okolica Bohinja. Na fotografiji Alfonz in Karel Mencinger na tekmi v Bohinju. Fotografirano v...
SEM;F-0004936
Zimski prizor- ljudje na saneh pred hišo.
01.02.1913
SEM;N-0002225/a
Sani, okolica Bohinja. Na fotografiji Alfonz in Karel Mencinger na tekmi v Bohinju. Fotografirano v...
01.01.1934
V-8063
Nagličevi otroci na sankah leta 1934.
01.01.1932
V-8166
Preizkušanje motornih sani v Šmarci leta 1932.
01.01.1950
630:LJU;F-0000035/I
Na saneh pelje seno, Janez Horvat, Bogojina 157. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000089/I
Kmetske sani (spredaj teške sani za vprego, zadaj kratke sani "rtiči"), Slovenji Plajberk...
SEM;F-0004929
Sankanje v Tivoliju.
01.02.1913
SEM;F-0004928
Sani, okolica Bohinja. Fotografirano v mesecu februarju 1913.
01.02.1913
SEM;F-0004927
Sani, okolica Bohinja. Na fotografiji Janez Logar na tekmi v Bohinju. Fotografirano v mesecu...
1.8.1959
"Smači" (sani)- otroške, Zadlog 20 (Kot), pri Flandru. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
Mačk (zavora na smukah, saneh), Vojsko 94 (Mrzla Rupa), pri Habetu.
28.8.1959
Órlči (árlči, sani), Vojsko 94 (Mrzla Rupa), pri Habetu.
28.8.1959
Smúke (sani), Vojsko 32, pri Smodinu.
28.8.1958
Sm?či (sani), lastnik Matija Puc, pri Blažoni, Nanos 2.
630:LJU;F-0047577
Konj vleče moškega na saneh po zamrznjenem in zasneženem Blejskem jezeru, okoli so ljudje, ki ju...
630:LJU;F-0047989
Mama in sin na sankah pod smučiščem. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048064
Družinski portret pred hišo, otroka sedita na sankah. V: album VIII.
01.01.1965
630:LJU;F-0001165/I
Sani za vprego par konj, Paradiž, Haloze. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
15.8.1950
"Štanga" za sani v delu in leskovo grabəlšče na "mudli", Pokojnica 4. Teren 5-...
3.8.1951
Sani. Lastnik Albin Cenčič, Robidišče 18.
3.8.1951
Sanke. Lastnik Ivan Uršič, Svino 26.
3.7.1951
"Seni" s košem za gnoj vlačit. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.7.1951
Na saneh peljejo oralo, Borjana. (detajl) Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Sani za gnoj, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Sani - tako jih nosijo na hrib. Kranjc Andrej, Svino 11. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Sani s truglo. Lastnik Jožef Skočir, Kred 18.
3.8.1951
Sani. Lastnik Jože Butul, Kred 1.
3.7.1951
Na saneh peljejo oralo, Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Sani. Lastnik pri Jozlu, Borjana 7.
3.8.1951
Sani za maslo vozit (ponazoritev). Lastnik Ivan Ručna, Svino 16.
15.8.1950
Sani pod kozolcem "gašperjem", Artiža vas, pri Fajmoštru. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
Sani, Vrhpolje, pri Gomilarju. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-...
15.8.1950
"Vlačuge" (sani) za kamenje in drva, sad 8. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
3.8.1951
Sani za drva. Lastnik Lenart Cencič - pri Lukovih, Robidišče 20.
3.7.1951
Četver in sani v Breginju. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Kučilne (sanke). Lastnica Anka Antih, Kred 51.
3.8.1951
Sani za gnoj. Lastnik Lenart Cencič - pri Lukovih, Robidišče 20.
3.8.1951
Sani za kamne. Lastnik Jože Butul, Kred 1.
3.8.1951
Sani (seni). Lastnik Ivan Skočir - pri Metizelnu, Kred 21.
1.7.1952
"Seni trentarske" (sani) s košem za prevoz gnoja na leke, Trenta 13. Teren 8 - Trenta -...
31.8.1955
Šlite (sanke), pri Rakotovih, Stanič Ivan, Podgrad 78.
30.7.1954
Sani s kripo - z njimi vlačijo gnoj po njivah, ki so v bregu. U Bregu, Gorenji Novaki 31. Teren 11...
31.8.1954
Sani za otroke. Snebišče - Šentviška Gora.
31.8.1954
Sani s "kalesam" (kolesi) za seno, drva, .... Lastnik pri Kašperinu, Cerkno 181...
31.8.1954
"Seni" (sani). Lastnik pri Andrejku, Šentviška Gora 10...
30.7.1954
Sani za drva in hosto vlačit. Gorenji Novaki 17 (pri Hudajužni). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
31.8.1954
"Rejdarce" - sani iz dveh delov (prednji in zadnji). Lastnik pri Lukmanu, Šentviška Gora...
30.7.1954
Sani s senenimi bremeni, zvezanimi z "birklami". Tako spravljajo seno s Kojce. Teren 11-...
31.8.1955
Šlite (sani), Sabonje 37, pri Bebčevih, Maurič Jože.
31.8.1953
Vlaka (sani). Lastnik Boltar Anton. Brezovik 1.
31.8.1953
Šlita (sani). Medana 39.
1.7.1952
Seni s košem za gnoj, Soča 87, pri Štrolu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Seni. Deli: krvine, oplen, štrame. Jožef Komac, Kal 11. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Seni trentarske" (sani) za vožnjo drv, Sp. Trenta 13, pri Uančovih. Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
Šlite (sani) "kamnarce" za kamne vozit, Soča 87, pri Štrolu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.7.1952
Seni - značilne za Sočo - (brez palic) za drva in drugo, Soča 87, pri Štrolu. Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
"Šlite" (sani) za kamenje pozimi in karjola (samokolnica) za gnoj; zraven lastnik Jože...
31.8.1953
Vlaka (sani) za gnoj. Lastnik Erzetič Jožef, Podpoznik 7.
31.7.1953
"Vlaka", Slavče 59, Leopold Kristančič. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
Sani "tezne", s katerimi se "tezna" seno s hribov v dolino. Iz fototeke...